Antidopingplan för Hälsopunkten

Vi:

 • vill ha en verksamhet fri från doping.
 • Bedriver en naturlig och hälsosam träning utan doping.
 • Arbetar förebyggande mot doping.

Handlingsplan

Så här gör vi för att förebygga doping i Hälsopunkten

Förebyggande

 • Styrelsen ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 • Klubbens ledare är informerade om gällande antidopingplan.
 • Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapstest om antidoping på rf.se/vaccinera.
 • Ledare tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
 • Vi hänvisar foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll – dina rättigheter och skyldigheter” till våra aktiva.
 • Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra RF:s kunskapstest på rf.se/vaccinera.
 • Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen.
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Vi hänvisar till rf.se/vaccinera för grundläggande antidopinginformation
 • Vi utför regelbundet dopingkontroller i lokalerna.

Akut

 • Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett
  dopingfall skulle inträffa. Planen har diskuterats i styrelsen och med lagledare.

Antidoping

Regler och Föreskrifter

Som medlem i vår förening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar
och antidopingreglemente, samt WADA:s (World Anti-Doping Agency)
internationella standarder. Dessa grundar sig i WADA:s världsantidopingkod,
som är det globala regelverk som gäller inom idrotten. Du är själv ytterst
ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns på RF:s hemsida.
www.rf.se/antidoping.

Tar du dopingklassade läkemedel?

Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassat. Det gör du
enklast genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett bra hjälpmedel
som RF har tagit fram och som grundar sig på WADA:s lista över dopingklassade
substanser. Listorna hittar ni på RF:s hemsida.

Behöver du söka dispens?

Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ,
kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken
nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida.

Dopingkontroll

Som medlem i vår förening kan du bli utvald till dopingkontroll. För att du
ska veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter och skyldigheter
i samband med detta, har RF tagit fram en folder och en film som vi
rekommenderar att du läser/ser på RF:s hemsida.

Kosttillskott

RF avråder från användning av kosttillskott, mer än på rent medicinska
grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och
kan innehålla dopingklassade substanser trots att det inte står på
innehållsförteckningen. Eftersom du är ytterst ansvarig för vad du
stoppar i dig, tar du alltid kosttillskott på egen risk.
Läs mer om RF:s rekommendationer för kosttillskott och se RF:s korta
filmer inom samma ämne på RF:s hemsida.