2020-11-01
Hälsopunkten följer de rekommendationer som myndigheter och Riksidrottsförbundet fortlöpande kommer med. I övrigt hänvisar vi till experters råd och utlåtanden beträffande den egna personliga omvårdnaden, reserekommendationer etc.

Utvecklingen av pandemin förändras nu snabbt hela tiden. Bl.a. nedanstående länkar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ger fortlöpande information.

Med anledning av regeringens beslut om att folksamlingar på max 8 personer per pass, så är vår tolkning att det inte gäller gym. 
Vi fortsätter att följa de svenska myndigheternas rekommendationer och uppdateringar kommer säkert att komma framöver.

Personalen fortsätter även att desinficera kontaktytorna som finns på gymmet.

Vi förutsätter att du som kommer och tränar är frisk och att du gör ditt bästa för att hålla avstånd mellan det tränande och undvika köbildning.

Vi kommer att fortsätt att hålla koll på statistiken över hur många som tränar samtidigt på gymmet, för att alla ska kunna känna sig säkra.

Träna på när du är frisk och tvätta händerna, både innan och efter träning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se om idrott och träning
https://www.rf.se


Så kan du minska smittspridning:

 • Tvätta händerna.
 • Torka av den utrustning du använder
 • Nysa och hosta i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma om man känner den minsta symtom. 


Våra åtgärder på Hälsopunkten:

 • Vi följer myndigheternas rekommendationer.
 • Vi har utökat våra städrutiner.
 • Vi spritar alla kontaktytor flera gånger per dag.
 • Från och med den 14 april stängs omklädningsrum, bastu och dusch på grund av
  coronasmittan och efter rekommendationer från folkhälsomyndigheten. Vi ber
  medlemmarna tillsvidare byta om och duscha hemma.

 

Övrigt:

 • Alla seniorpass är för tillfället stängda.
 • Om möjligt försök träna då det är mindre antal personer på gymmet.

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Dela endast bekräftad information
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Se även Region Skånes information om beredskapen i Skåne