Priser 20221017

Träning från man fyller 12 år. 
Barn under 12 år får ej vistas på gymmet.

Medlemsavgift: 300:- /år

Klippkort (gäller alla aktiviteter)
10 - kort 858:-
20 - kort 1452:-
30 - kort 1980:-

Styrka, kondition, 12 månader 3480:-
Styrka, kondition, 6 månader 2580:-
Styrka, kondition, 3 månader 1319:-
Hälsokort 12 månader 4890:-  (gäller alla aktiviteter)
Hälsokort 6 månader 3060:-  (gäller alla aktiviteter)

Terminskort pass 1848:- (gäller endast pass)

Pensionärer:
10 - kort  528:- 
20 - kort  1056:- 
30 - kort 1560:- 
Styrka, kondition, 1 månad 168:-
Styrka, kondition, 12 månader 2016:- 

Studentkort:
Styrka, kondition, 12 månader 2640:-
Hälsokort 12 månader 3696:-  (gäller alla aktiviteter)
Måste visa giltig studentlegitimation

Under 20 år:
Styrka, kondition, 12 månader 2040:-
Styrka, kondition, 6 månader 1518:-
Styrka, kondition, 3 månader 924:-
Hälsokort 12 månader 3696:-  (gäller alla aktiviteter)
Hälsokort 6 månader 2640:-    (gäller alla aktiviteter)

Terminskort pass 1584:- (gäller endast pass)

Rabatt för anställda på Skurups kommun:
Hälsopunkten har ett avtal med skurups kommun som ger anställda rabatt på träning. Läs mera på kommunens intranet under personalförmåner.


Autogiro
Autogiro med bindningstid på 12 månader på hälsokortet och styrkekortet helår.

Du betalar medlemsavgiften 200:- på plats men kan sedan välja att ha autogiro på ditt årskort.

Hälsokortet blir 420:-/månad
Styrkekortet blir 318:-/månad
Pensionärer blir  168:-/månad
Styrkekortet Student blir 222:-/månad
Hälsokort under 20 år 310:-/månad
Styrkekort under 20 år 186:-/månad

Du binder dig ett år och efter det är det löpande med en månads uppsägning.

Dragningen sker den 28:e varje månad.

Med reservation för felskrivning.