Priser 190101

Medlemsavgift: 200:- /år

Klippkort (gäller alla aktiviteter)
Per gång: 70:-
10 - kort 650:-
20 - kort 1100:-
30 - kort 1500:-

Styrka, kondition, bastu 12 månader 2650:-
Styrka, kondition, bastu 6 månader 1950:-
Styrka, kondition, bastu 3 månader 999:-
Hälsokort 12 månader 3700:-  (gäller alla aktiviteter)
Hälsokort 6 månader 2300:-  (gäller alla aktiviteter)

Pensionärer:
Per gång: 30:-. OBS! prisökning till 40kr från 2020-01-01
10 - kort 300:- OBS! prisökning till 400kr från 2020-01-01
20 - kort 600:- OBS! prisökning till 800kr från 2020-01-01
30 - kort 900:- OBS! prisökning till 1200kr från 2020-01-01
Styrka, kondition, bastu 1 månad 99kr. OBS! prisökning till 129kr från 2020-01-01
Styrka, kondition, bastu 12 månader 1188:- OBS! prisökning till 1500kr från 2020-01-01

Studentkort:
Styrka, kondition, bastu 12 månader 2000:-
Hälsokort 12 månader 2800:-  (gäller alla aktiviteter)
Måste visa giltig studentlegitimation

Under 20 år:
Styrka, kondition, bastu 12 månader 1550:-
Styrka, kondition, bastu 6 månader 1150:-
Styrka, kondition, bastu 3 månader 699:-
Hälsokort 12 månader 2800:-  (gäller alla aktiviteter)
Hälsokort 6 månader 2000:-    (gäller alla aktiviteter)

Rabatt för anställda på Skurups kommen:
Hälsopunkten har ett avtal med skurups kommun som ger anställda rabatt på träning. Läs mera på kommunens intranet under personalförmåner.


Autogiro
Autogiro med bindningstid på 12 månader på hälsokortet och styrkekortet helår.

Du betalar medlemsavgiften 200:- på plats men kan sedan välja att ha autogiro på ditt årskort.

Hälsokortet blir 319:-/månad
Styrkekortet blir 239:-/månad
Pensionärer blir  99:-/månad
Studentkort blir 169:-/månad
Hälsokort under 20 år 239:-/månad
Styrkekort under 20 år 139:-/månad

Du binder dig ett år och efter det är det löpande med en månads uppsägning.

Dragningen sker den 28:e varje månad.