Priser 20210601

Träning från det man fyller 12 år. 
Barn under 12 år får ej vistas på gymmet.

Medlemsavgift: 200:- /år

Klippkort (gäller alla aktiviteter)
Per gång: 70:-
10 - kort 650:-
20 - kort 1100:-
30 - kort 1500:-

Styrka, kondition, bastu 12 månader 2650:-
Styrka, kondition, bastu 6 månader 1950:-
Styrka, kondition, bastu 3 månader 999:-
Hälsokort 12 månader 3700:-  (gäller alla aktiviteter)
Hälsokort 6 månader 2300:-  (gäller alla aktiviteter)

Terminskort pass 1400:- (gäller endast pass)

Pensionärer:
Per gång:  40:-.
10 - kort  400:- 
20 - kort  800:- 
30 - kort 1200:- 
Styrka, kondition, bastu 1 månad 129kr.
Styrka, kondition, bastu 12 månader 1548:- 

Studentkort:
Styrka, kondition, bastu 12 månader 2000:-
Hälsokort 12 månader 2800:-  (gäller alla aktiviteter)
Måste visa giltig studentlegitimation

Under 20 år:
Styrka, kondition, bastu 12 månader 1550:-
Styrka, kondition, bastu 6 månader 1150:-
Styrka, kondition, bastu 3 månader 699:-
Hälsokort 12 månader 2800:-  (gäller alla aktiviteter)
Hälsokort 6 månader 2000:-    (gäller alla aktiviteter)

Terminskort pass 1200:- (gäller endast pass)

Rabatt för anställda på Skurups kommen:
Hälsopunkten har ett avtal med skurups kommun som ger anställda rabatt på träning. Läs mera på kommunens intranet under personalförmåner.


Autogiro
Autogiro med bindningstid på 12 månader på hälsokortet och styrkekortet helår.

Du betalar medlemsavgiften 200:- på plats men kan sedan välja att ha autogiro på ditt årskort.

Hälsokortet blir 319:-/månad
Styrkekortet blir 239:-/månad
Pensionärer blir  129:-/månad
Studentkort blir 169:-/månad
Hälsokort under 20 år 239:-/månad
Styrkekort under 20 år 139:-/månad

Du binder dig ett år och efter det är det löpande med en månads uppsägning.

Dragningen sker den 28:e varje månad.